Wanneer de moeder de vader niet meer is,
sterft de ziel van het kind.